Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımız asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'tek adam' eleştirilerine ilişkin olarak, 'Cumhurbaşkanımız daima milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilemiştir ama asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya lideridir' dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cumhurbaşkanımız asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur
2022-11-26 06:09:51   Güncelleme: 2022-11-26 06:09:51    

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşların 2023 yılı bütçe teklifleri, ek bütçe dahil 2022 yılı başlangıç ödenekleri, 2021 yılı kesin hesapları, gerçekleştirilen faaliyetleri ve projeleri ile Sayıştay raporları bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gün içerisinde gelen eleştirilere ve sorulara yanıt verdi. Oktay'ın konuşması özetle şöyle:  

'Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu yolculuk; bağımsız politikalarını hayata geçirme konusunda asla taviz vermeyen büyük Türkiye yolculuğudur'

Ülkemiz 20 yıldır daha müreffeh yarınlar, daha güçlü Türkiye idealiyle başarı rotasında ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki bu yolculuk; gerektiğinde bedel ödeyen ama bağımsız politikalarını hayata geçirme konusunda asla taviz vermeyen büyük Türkiye yolculuğudur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi reformu; kalkınmayı demokrasiyle desteklemek, güven ve istikrarı hukuk devleti ilkesiyle güçlendirmek yönünden yolculuğumuzda önemli bir merhaledir. 

'İddiaların aksine erkler arası denge ve denetim mekanizmaları da net şekilde işlemektedir'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karar alma mekanizmalarını somut çıktılarla birleştiren, yönetimde eşgüdümü, acil durumlarda anında müdahaleyi kolaylaştıran, vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine erişimini hızlandıran etkilerini her gün tecrübe etmekteyiz. Halihazırda Cumhurbaşkanlığı teşkilatı olarak Bakanlıkları, bağlı ve ilgili kurumlarımızı ve Kurulları etkin şekilde koordine ederek, hızlı karar alma mekanizmamızın avantajlarını uygulamaya yansıtıyoruz. Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında belirgin kuvvetler ayrılığını tesis eden yönetim sistemimiz sayesinde riskleri en iyi şekilde yönetiyoruz. İddiaların aksine erkler arası denge ve denetim mekanizmaları da net şekilde işlemektedir.

Gücün erklerin birinde toplanması hem sistemin yapısında hem de uygulamada mümkün değildir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizde tek adam değil, istişare vardır, katılımcı demokrasi vardır, hızlı ve etkin karar alma mekanizmaları vardır. Cumhurbaşkanımızı doğrudan millet seçmiştir ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

'Sahlanış çoktan gerçekleşmeye başladı ve devam ediyor'

Şahlanma nerede diyordunuz ya, işte şahlanış çoktan gerçekleşmeye başladı ve devam ediyor. Her bir vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyan, yüzünü ak eden, başını dik tutan çalışmalarıyla, ifade edildiği gibi bir Cumhurbaşkanı açığı asla bırakmadan, toplumun tüm kesimlerine hitap etmektedir.

'Mısır’la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız sürmektedir'

Ortadoğu’da son dönemde yaşanan jeopolitik dönüşüm bölge ülkelerinin yaklaşımlarına da yansımıştır. Ülkemizin bölge sathında yürüttüğü işbirliğini önceleyen tutum, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail’le ikili ilişkilerde de yeni bir döneme girilmesiyle neticelendi. Mısır’la da ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız, iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatleri ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedir. Ülkemizin, milletimizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yaptık ve onu yapıyoruz... Nasıl ki Azerbaycan’ın vatan muharebesine en güçlü katkıyı verip sonrasında yine aynı şekilde bölgede istikrar için Ermenistan ile normalleşme sürecini Azerbaycan ile birlikte destekliyorsak, masada ve sahada hangi yol milletimizden yanaysa ona yönelmeye devam edeceğiz.

'Cumhurbaşkanımız asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur'

Cumhurbaşkanımız daima milletimizin hak ve menfaatlerinden yana tutum sergilemiştir ama asla tek adam olmamıştır, olma niyeti de yoktur. Bir gerçek vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dünya lideridir.

'Enerji ithalatımız ilk 10 ayda geçen yıla göre 43,7 milyar dolar artmıştır'

Yatırımı, istihdamı, üretim, ihracat ve cari fazla hedefli büyümeyi önceleyen bir ekonomik model ile hareket ediyoruz. Bu politika çerçevesinde cari işlemlerde kalıcı iyileşmenin yanı sıra dengeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi de sağlamak temel amacımızdır. Bununla birlikte, enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışlar 2022 yılında cari dengemizi olumsuz etkilemiş, yılın ilk 9 ayında cari açığımız yaklaşık 38 milyar dolar olmuştur.

Dünya Bankası verilerine göre 2022 Ocak-Ekim döneminde salgın öncesine kıyasla; enerji emtia fiyatları endeksi yüzde 97, enerji dışı emtia fiyatları endeksi yüzde 50, tarım emtia fiyatları endeksi yüzde 43, ham petrol varil fiyatı yüzde 56, Avrupa’da doğalgaz fiyatları yüzde 792 ve kömür fiyatları yüzde 416 oranında artmıştır. Dış kaynaklı olan tarihi düzeydeki bu artışlar ithalat birim fiyatlarımızı ciddi ölçüde arttırmış, enerji ithalatımız ilk 10 ayda geçen yıla göre yüzde 118,4, yani 43,7 milyar dolar artmıştır.

'Ülkemiz de, küresel fiyatlardaki artışlardan olumsuz etkilenmiştir.'

Fiyat istikrarı ve ücret adaleti ile ilgili sorular vardı. Gıda fiyatları; enerji, hammadde fiyatları, döviz kuru, girdi maliyetleri, arz ve talep gibi birçok faktör ve eğilimden etkilenmektedir. Son dönemdeki gelişmeler, üretici girdi ve lojistik maliyetlerinin önemli derecede yükselmesine sebep olmuştur. Başta gübre, enerji ve yağlar olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında küresel düzeyde yüksek artışlar dikkat çekmektedir. Ülkemiz de, küresel fiyatlardaki bu artışlardan olumsuz etkilenmiştir.

Ücretler konusuna gelince; en düşük devlet memuru aylığı, 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla 9 bin 105 liraya yükseltilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 78,6 oranında kümülatif artışlar yapılmıştır. Türk lirasını daha cazip hale getirmek ve döviz kurlarındaki oynaklığı azaltmak amacıyla Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulaması başlatılmıştır. Vergi indirimleri vasıtasıyla vatandaşların fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla 2022 yılında 276,8 milyar lira vergi gelirinden vazgeçilmiştir.

'Biz kadının güçlendirilmesi konusunu muhalefetin aksine bir polemik malzemesi olarak değil, kadınlarımızı başımızın tacı bilerek ele alıyoruz'

Birçok farklı meslekte kadın çalışan oranının yüksek olması uyguladığımız politikaların en somut göstergesidir. Örnek vermek gerekirse; öğretmenlerin yüzde 57’si, 23 bin 268 hakimin yüzde 52’si kadındır. Kamu ve vakıf üniversitelerinde kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51’dir. Toplam kamu çalışanlarının yüzde 42’si kadındır. 73 kadın büyükelçimiz, 13 kadın başkonsolosumuz görevdedir. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde 'kadına şiddet insanlığa ihanettir' diyerek şiddetle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Biz kadının güçlendirilmesi konusunu muhalefetin aksine bir polemik malzemesi olarak değil medeniyetimizin bir gereği olarak, kadınlarımızı başımızın tacı bilerek ele alıyoruz.

'Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur.'

Bir başka soru vardı, Cumhurbaşkanlığı'nın kaç tane uçağı olduğu ile alakalı. Burada bir sorunumuz yok. Bunu rahatlıkla açıklayabiliriz. Bu bir sır da değil. Cumhurbaşkanlığı İdari İşleri Başkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak mevcuttur. Bu bir sır değildir. Bu uçaklar sayın Cumhurbaşkanımızın ve yine tüm kabine üyelerinin ve devlet üst görevlilerinin önemli işlerinde kullanılmaktadır. Sadece devlet işlerinde kullanılmaktadır.

'Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erer'

Üst düzey bürokratların görevden alınması ile ilgili. Devlette sürekliliğin esas olması gerektiğiyle alakalı. Burada da atama usulüne göre Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre üst düzey kamu görevlilerin görev süresi atandıkları tarihte görevde olan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez. Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erer. Bunlar görev süreleri bitmeden yine Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınabilir.

'Mumcuoğlu’nun ifade vermesinin veya hakkında soruşturma yürütülmesinin engellenmesi söz konusu değildir'

MİT tüm eylem emareleri ve saldırılarına dair teknik ve saha istihbaratı tespitlerini ivedilikle ilgili birimlerle paylaşarak birçok eylemin önlenmesine katkı sağlamaktadır. Yine bir soru vardı, MİT ile ilgili: 'MİT bir iç teşkilat olarak kullanmaktadır. Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Necip Fazıl Hablemitoğlu’nun failidir. Bu cinayetten sonra MİT, Mumcuoğlu’nu korumuştur. Neden savcılıkta ifade vermesi engellenmesinin sebebi nedir..' Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun ifade vermesinin veya hakkında soruşturma yürütülmesinin engellenmesi söz konusu değildir. Kaldı ki olay tarihinde adı geçenin teşkilatla da bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

'Sayın Paylan’ın şahsıyla ilgili belirtmiş olduğu husus da güvenlik birimlerimizce titizlikle incelenip değerlendirilmektedir'

Yine sayın Paylan’ın gündeme getirdiği şahsına yönelik tehdide dair bir, aslında soru niteliğinde konu vardı. Bununla alakalı her bir vatandaşımızın can güvenliğini tesis etmek üzere tüm güvenlik görevlilerimiz canla başla çalışmaktadır. Sayın Paylan’ın şahsıyla ilgili belirtmiş olduğu husus da güvenlik birimlerimizce titizlikle incelenip değerlendirilmektedir. Konunun hassasiyetine binaen, konuyla ilgili gelişecek somut, güncel, yakın tehlike emarelerinin de gecikmeksizin güvenlik birimlerimizle paylaşılması önemlidir.'

Vehaber Menu
Bakan Kurum: Çağrımız, mümkün olduğunca vatandaşımız D-400 karayolunda trafiğe çıkmaması, zorunluluk halinde ise yardım ekiplerimize öncelik vermelerini rica ediyoruz Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yaşadığımız süreç son bir asırda yaşadığımız en büyük felakettir. Depremin ilk anından itibaren tüm ekiplerimiz harekete geçti. Bu deprem 13,5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumda. Gaziantep’te 581 yıkık bina var, can kaybı 468 oldu. Deprem bölgedeki 10 ilimizi doğrudan etkilemiştir" dedi. MSB'den açıklama: "Depremi fırsat bilen terör örgütü PKK, Öncüpınar Hudut Karakoluna roketli saldırı düzenledi" Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakoluna düzenlenen roketli saldırıya karşılık verildiğini' bildirdi. Torun'dan Ataşehir Belediyesi’ne başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama: Fotoroman Süleyman yine başladı belediyelerimizin üzerinden algı yaratmaya! CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Ataşehir Belediyesi’ne başlatılan soruşturmayla ilgili “Fotoroman Süleyman’ bir süre durmuştu. Bir süre böyle beklemişti. Şimdi yine başladı belediyelerimizin üzerinden algı yaratmaya. Ataşehir Belediye Başkanımız tüm süreçte çok defa soruşturma geçirdi müfettişlerce incelendi. Geçmiş bütün yılları değerlendirildi, hiçbir şey bulunamadı. Aradan 10 yıl geçti, sanki mal bulmuş mağribi gibi buradan bir şey yaratmaya çalışıyorlar ama boşuna, bulamazlar, bulamayacaklar. Sadece ve sadece seçim yaklaştıkça belediyelerimizi algıyla karalamaya, kötülemeye çalışıyorlar. Çünkü belediyelerimizin hizmetlerini kıskanıyorlar. Bizde onlara yedirecek belediye başkanı yok. Diz çökecek belediye başkanı yok” dedi. TİP'li Sera Kadıgil: AKP'li erkekler için uygulanan koruma kararları kadınlardan esirgeniyor! Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Canan Semiz’in, yaklaşık 3 yıldır boşanmaya çalıştığı ve hakkında defalarca kez koruma kararı aldırdığı; koruma kararını ihlal etmesine rağmen zorlama hapsi kararının bir türlü çıkarılmadığı Serdar Semiz isimli erkek tarafından öldürülmesini Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, “AKP'li erkekler için uygulanan koruma kararları kadınlardan esirgeniyor. AKP’nin erkekleri için ivedi şekilde uygulanan koruma tedbir kararlarından faydalanamadığı için kadınlar katlediliyor” dedi. İyi Parti Sözcüsü Zorlu'dan Sinan Ateş açıklaması: Katiller ve onun arkasındaki güçler ortaya çıkarılana kadar Meral Akşener, bu davanın takipçisi olacak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Bursa’daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, “Bu soruşturma aşaması hak ettiği şekilde yürüyene kadar, katiller ve onun arkasındaki güçler ortaya çıkarılana kadar İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu davanın takipçisi olacaktır. Merhum Sinan Ateş’in kıymetli eşiyle görüşme gerçekleştirmişlerdi, bugün de kederli ailesiyle kıymetli annesi, babası, kardeşleriyle bir araya geldi, taziye dileklerini iletti, yanında olacağını ve takipçisi olacağını söyledi” dedi. Sinan Ateş soruşturmasında yeni tespitler: Saldırı yeri ve kaçış güzergâhı telefon imajında çıktı Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesi sonrası açılan soruşturmada yeni bulgular tespit edildi. Elde edilen dijital materyallerde saldırı yeri, kaçış güzergahı bulunurken, şüphelilerin saldırı yerinden konum bilgisi paylaştığı belirlendi. Erkan Baş'ın giydiği kazak antikomünistlerin hedefi oldu Ensonhaber ve Ekşi Sözlük gibi platformlarda Erkan Baş'ın kazağının "Tommy Hilfiger" olduğu, fiyatının 1500 TL olduğu iddiasına yer verildi. Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımız 13 Şubat'ta açıklanacak Selahattin Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na canlı yayında 'Seçimden sonra Saray'ı kadınlara tahsis etmek iyi olmaz mı?' sorusu soruldu, Kılıçdaroğlu, 'Bence gayet güzel bir öneri, kendisine teşekkür ederim. Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu biliyorum' yanıtını verdi. Beştaş: Anayasa çok açık, Erdoğan aday olamaz HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığının hukuksuz olduğunu belirterek, "Anayasa çok açık. Hiçbiri şunu düşünmedi; geçici bir madde koyması gerekirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bu süre şartı dese anlaşılır. Ama önüne arkasına bir şey koymamış, önceki maddeyle aynı. Bu nedenle aday olamaz" dedi. Ahmet Şık'tan bakanlara Doğukan Çep ve Serdar Öktem sorusu: Cinayetin, Sinan Ateş'in uyuşturucu kaçakçılığına tepki göstermesiyle ilgisi var mı? TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Sinan Ateş cinayeti soruşmasıyla ilgili, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, "Cinayetin, siyasi saikleri haricinde bir yönden uyuşturucu kaçakçılığı ve narko-terör faaliyetlerine Sinan Ateş'in tepki göstermesiyle ilgisi var mı? Cinayetin talimatını verenlere yönelik araştırma, birkaç alt düzey yöneticiyle geçiştirilecek ve Susurluk benzeri olaylara bir yenisi mi eklenecektir, yoksa bu tali planlayıcıların talimat aldığı isimler de hangi mevkide olurlarsa olsun yakalanacaklar mıdır" sorusunu yöneltti.