Uzmanlardan uyarı: Pandemi bitmedi, yeni dalga hızla tırmanıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği ile Türk Toraks Derneği yaptıkları ortak açıklama ile pandeminin bitmediği uyarısını yineledi, yeni bir dalganın hızlanarak tırmandığı söyledi.
Uzmanlardan uyarı: Pandemi bitmedi, yeni dalga hızla tırmanıyor
2022-07-09 07:30:22   Güncelleme: 2022-07-09 07:30:22    

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Tıpta Uzmanlık Dernekleri, haziran ayının ortalarından itibaren başta İstanbul olmak üzere ülkemizde de yeni bir dalganın başladığını ve şu anda bu dalganın hızlanarak vaka sayılarının çok ciddi artış gösterdiğini açıkladı.
Kovid-19 polikliniklerine başvuran kişi sayısı ve pozitiflik oranları belirgin olarak arttığının Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilerle de doğrulandığına yer verilen açıklamada, gerekenden çok az test yapıldığı düşünüldüğünde, Avrupa'da benzer nüfus ve varyant profiline sahip ülkelerdeki günlük 80-100 bini aşan sayıların Türkiye için de geçerli olabileceği dile getirildi.

'Yeni dalga hızla tırmanıyor'

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, gelinen noktada yeni bir dalganın hızlı tırmanma dönemine girdiğine dikkat çeken TTB ve Uzmanlık Dernekleri şu uyarıyı yaptı:
'Olgu sayılarındaki artışın henüz ölüm sayısına yansımamış olması, hastalığın hafif seyrettiği algısı toplumda rehavetin devam etmesine neden olmaktadır. Oysa yaşamakta olduğumuz dalganın sorumlusu olduğunu tahmin ettiğimiz BA4/5 gibi bir Omikron alt varyantı olan BA1, ülkemizde etkili olduğu 1 Ocak 2022-1 Nisan 2022 arasındaki üç aylık süreçte 15 bin kişinin ölümüne neden olmuştur.
Bu veri, diğer varyantlara göre daha hafif seyirli infeksiyonlara yol açan Omikron varyantının da daha kolay bulaşabilme ve aşı veya geçirilerek sağlanan bağışıklıktan kaçabilme özellikleri nedeniyle çok fazla sayıda kişiyi etkileyerek ciddi sayıda ölüme neden olabildiğini göstermektedir.'

'Kısa zamanda on binleri öldürebilir'

Bir önceki Omicron alt varyantından daha bulaşıcı ve bağışıklıktan daha fazla kaçma özelliği olduğu bilinen BA4/5 Omicron alt varyanının da kısa sürede on binlerce insanı öldürebileceği bilinerek önlemler alınması istenen açıklamada, risk grupları başta olmak üzere aşılara ve hatırlatma dozlarına dikkat çekilerek şöyle denildi:
'BA4/5 varyantının bulaşma hızı ve bağışıklıktan kaçma özelliği dikkate alınarak yapılan analizlerde 2-3 ay içinde milyonlarca insanı etkileyebileceği bildirilmektedir. Kısa sürede milyonlarca insanın hastalanması ve işe gidememesi nedeniyle birçok işkolunda işlerin aksaması olasılığı da bulunmaktadır.
Nitekim yeni dalganın bizden önce başladığı diğer ülkelerde sağlık hizmetleri ve havayolları hizmetlerinde bu nedenle aksamalar görülmüştür. Dikkate alınması gereken bir durum da ölümle sonuçlanmasa bile Kovid-19'un bazı kişilerde uzun dönemde komplikasyonlara neden olduğuna dair önemli kanıtların birikmeye başlamış olmasıdır.'

Vehaber Menu